โอบาเมยอง เสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้มีโอกาสร่ำลาทุกคน