ประกาศพร้อมตาย
เด็กพวกนี้ลูกใคร
ขอพลังโซเชียล
ฆ่าเเม่
ไฟไหม้