OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก ด้วยพันธกิจของแบรนด์ Technology for Mankind, Kindness for the WorldOPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก
ด้วยพันธกิจของแบรนด์ “Technology for Mankind, Kindness for the World” ทำให้ OPPO มุ่งมั่นในการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ พนักงาน และสังคมโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้ดีมากยิ่งขึ้น

“ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 OPPO ก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ ตลอดจนการพัฒนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งความยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้ในด้านการพัฒนาบริษัทเพื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ ด้วยสิ่งที่เราเรียกกันว่า Internet of Experience” Tony Chen, Founder and CEO of OPPO กล่าว

“และเพื่อสะท้อนถึงพันธกิจTechnology for Mankind, Kindness for the World และคุณค่าหลักที่เรายึดมั่นอย่าง Benfen นั้นเราจะมุ่งมั่นลงทุนเพื่อความยั่งยืนของเราต่อไป โดยเราหวังว่า OPPO จะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้คนทั่วโลก” ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของ OPPO ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบชั้นนำอย่างTÜV Rheinland ด้วยการยอมรับผลงานของ OPPO ตามมาตรฐานสากล

โดยการตรวจสอบจากบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานของOPPOในการสร้าง circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการใช้วัสดุที่ยั่งยืนและลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุด ซึ่ง ณ ตอนนี้ OPPO ได้นำกระบวนการการผลิตแบบยั่งยืนเข้ามาใช้ตั้งแต่การผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการการแปรรูปวัสดุและอื่นๆ ทำให้ OPPOได้รับการรับรองผลลัพธ์ของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยมลพิษจาก TÜV Rheinland อีกด้วย

นอกจากนี้ OPPO ยังตระหนักถึงการเป็นพลเมืองโลก ที่ไม่เพียงแต่ริเริ่มรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองแต่ยังรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้วยการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในการดำเนินโครงการการจัดการที่ยั่งยืนและสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนร่วมกัน เช่น โครงการ OPPO Social Responsibility Code of Conduct ที่ห้ามมิให้ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมผูกขาด การติดสินบน หรือการคอร์รัปชั่น
จากการเป็นส่วนหนึ่งของ circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้ OPPO มีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นถึง 13 เท่าในปี 2563 เมื่อเทียบโดยน้ำหนักกับปี 2562 รวมถึงการมุ่งมั่นสนับสนุนการใช้วัสดุหมุนเวียนมากขึ้นด้วยการใช้พลาสติกแบบรีไซเคิล 35% ของวัสดุพลาสติกที่มีอยู่ในส่วนประกอบของสมาร์ทโฟนพร้อมกันนั้น บริษัทยังสามารถลดขยะทั่วไปได้ 42.7% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้ 20% ในปี 2563

ส่วนผู้คนที่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรOPPOบริษัทได้ตระหนักถึงคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงานเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทได้จัดกิจกรรมการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมมากกว่า 670,000 ชั่วโมงในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือพนักงานในการวางแผนและพัฒนาการทำงาน ในขณะเดียวกัน OPPO ก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของOPPOในแต่ละวัน โดยมุ่งมั่นอย่างมากในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆให้กับระบบปฏิบัติการ ColorOS 11และการได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวด เช่น ISO (ISO/IEC 27001, 27018, 29151), TrustArc และ ePrivacy

นอกจากนี้ หลังจากการระบาดของ Covid-19 OPPO ได้ร่วมมือกับชุมชนทั่วโลกในการรวบรวมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนทั่วโลก โดยในฟิลิปปินส์ OPPO ได้ร่วมมือกับ NGO Save the Children เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการศึกษาทางไกลผ่านการบริจาคสมาร์ทโฟน OPPO A12e จำนวน 100 เครื่องและชุดหูฟังบลูทูธ Rock Space จำนวน 100 เครื่องส่วนในประเทศไทย OPPO ได้บริจาคมาสก์ N95 จำนวนกว่า 20,000 ชิ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล

ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในกรุงเทพฯ พร้อมแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกว่า 13 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ OPPO ยังให้การสนับสนุนชุมชนและวัฒนธรรมทั่วโลกผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Campus Global Emerging Artists Project Renovators (Renovators) โดยในปี 2563 OPPO ได้เปิดตัวโครงการ Renovators ครั้งที่สอง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจำนวน 3,000 คน จาก 150 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

การสร้างผลกระทบที่สำคัญและยั่งยืนจำเป็นต้องใช้ความคิดและความมุ่งมั่นในระยะยาว OPPO จึงจะยังคงดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่อไป พร้อมความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

โดยสำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ฉบับเต็ม โปรดติดตามที่เว็บไซต์ทางการของ OPPO เร็วๆ นี้