Facebook งานเข้า! ถูกพบข้อมูลกว่า 533 ล้านบัญชีโผล่ในตลาดมืด

facebook


Facebook งานเข้า! ถูกพบข้อมูลกว่า 533 ล้านบัญชีโผล่ในตลาดมืด

เรียกได้ว่างานเข้าครั้งใหญ่ มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่หลุดออกมาจากเฟซบุ๊ก Facebook หลายล้านบัญชีบนตลาดมืด มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แจกให้แฮกเกอร์กันแบบฟรี ๆ

ซึ่งกว่า 533 ล้านบัญชีของผู้ใช้เฟซบุ๊ก จากกว่า 106 ประเทศโผล่ในตลาดมืด ประกอบไปด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ไอดีเฟซบุ๊ก ชื่อเต็ม ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลไบโอ และที่อยู่อีเมล