คนไทยเลือกตั้งฟรี วิษณุเผยอาจได้เลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศ หากพิธาขาดคุณสมบัติ
อดีตรองสภาสอนเชิงก้าวไกล
พิธา เชื่อใจ ‘เพื่อไทย’ ไม่ถอนตัวจากพรรคแนวร่วมฯ พรรคก้าวไกล ประธานสภา
ยินดีลาออก ศิธาลั่น
ภูมิใจไทยยืนยันไม่ยกมือก้าวไกล
รวมเลขเด็ดคุณพิธา
ผู้พิการแฉกกต.เลือกตั้ง กาบัตรแทน แถมไม่ให้ตรวจสอบ ก่อนหย่อนบัตร