คาร์ราเกอร์ สวนกลับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเมื่อคุณอายุมากขึ้น
คาราเกอร์
ดิอาส
คาราเกอร์