ยอดฉีดวัคซีนวันนี้ 134.9 ล้านโดส
เกาะสมุยเปิดฉีดวัคซีนเข็มแรก
วัคซีน
บี น้ำทิพย์