ราคาน้ำมันวันนี้ 29 พฤษภาคม 2565 ล่าสุด

ข่าววันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด (29 พฤษภาคม 2565) กลุ่มราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล การปรับราคาน้ำมันเท่าไหร่? เช็กราคาน้ำมันกันเลย

“ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” จาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ดังนี้

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้  

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ของบางจาก อยู่ที่ลิตรละ 42.36 บาท
 • ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท
 • ไฮดีเซล S อยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท
 • ไฮดีเซล B20 S อยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO อยู่ที่ลิตรละ 36.74 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO อยู่ที่ลิตรละ 42.74 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO อยู่ที่ลิตรละ 43.58 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO อยู่ที่ลิตรละ 43.85 บาท

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. 

 • เบนซิน 95 ของ PTTOR อยู่ที่ลิตรละ 51.26 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.85 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.58 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 42.74 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ ลิตรละ 36.74 บาท
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เชลล์

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.39 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 51.76 บาท/ลิตร