ผู้เสียชีวิตลดลง โควิดวันนี้ 27 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 4 พันราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,837 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย เสียชีวิต 29 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 4,837 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 4,833 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 979 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,189,902 ราย กำลังรักษา 46,205 ราย และมีผู้เสียชีวิต 29 ศพ.