ราคาน้ำมันวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด ลิตรละกี่บาทแล้ว

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” 18 พ.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์ ล่าสุดราคาลิตรละกี่บาทแล้ว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อัปเดตราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุด จากเว็บไซต์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และเว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีราคาดังนี้

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก”

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 41.95 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 41.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 40.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 35.24 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล S อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.”

ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 40.36 บาท/ลิตร
ดีเซล S B7 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
เบนซิน อยู่ที่ 49.36 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.95 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 41.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 40.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เชลล์”

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 42.24 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 43.08 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.35 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 44.39 บาท/ลิตร