“ยอดผู้ติดเชื้อโควิด” รายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น 5,633 ราย ดับเพิ่ม 45 ราย

อัปเดตสถานการณ์ “ยอดผู้ติดเชื้อโควิด” จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มทรงตัว วันนี้พบเพิ่มขึ้น 5,633 รายยังไม่รวม ATK เสียชีวิต 45 ราย ป่วยหนัก 1,160 ราย

อัปเดตสถานการณ์ “ยอดผู้ติดเชื้อโควิด” สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มนับเป็นระลอกเดือน ม.ค. โดยข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ “โควิด19” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รวม 5,633 ราย (ยังไม่นับรวม ATK) ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 45 ราย โดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ “โควิด19” เป็น ติดเชื้อในประเทศ 5,632 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,165,175 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) แบ่งเป็น

-หายป่วยกลับบ้าน 8,042 ราย
-หายป่วยสะสม 2,129,638 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 60,883 ราย
-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย
-เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย
-อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6

สำหรับสถิติตัวเลขรายวันของ ผู้ติดเชื้อใหม่ และเสียชีวิตเพิ่ม จาก “โควิด19” ในรอบสัปดาห์ ดังนี้

  • 11 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 7,650 ราย เสียชีวิต 56 ราย
  • 12 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 8,019 ราย เสียชีวิต 59 ราย
  • 13 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 7,779 ราย เสียชีวิต 56 ราย
  • 14 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 6,736 ราย เสียชีวิต 54 ราย
  • 15 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 6,094 ราย เสียชีวิต 51 ราย
  • 16 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 5,238 ราย เสียชีวิต 40 ราย
  • 17 พฤษภาคม 2565 ติดเชื้อ 3,893 ราย เสียชีวิต 38 ราย

ทั้งนี้ สถานการณ์การ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ของประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลการฉีดรายวัน 101,922 ราย มียอดฉีดสะสม 135,832,957 ราย แยกเป็นแต่ละเข็ม ดังนี้

-เข็มที่ 1 ฉีด 8,980 ราย ฉีดสะสม 56,537,664 ราย
-เข็มที่ 2 ฉีด 41,931 ราย ฉีดสะสม 52,024,375 ราย
-เข็มที่ 3 ฉีด 28,595 ราย ฉีดสะสม 24,182,549 ราย
-เข็มที่ 4 ฉีด 22,416 ราย ฉีดสะสม 3,088,369 ราย