โควิดวันนี้ 17 พ.ค. ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ดับเพิ่ม 38 ศพ

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,893 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,159,542 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย เสียชีวิต 38 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 3,893 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 3,890 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,159,542 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.0

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,121,596 ราย กำลังรักษา 63,337 ราย และมีผู้เสียชีวิต 38 ศพ.