ลดต่อเนื่อง โควิดวันนี้ 15 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 พันราย ดับ 51 ศพ

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,094 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,150,411 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย เสียชีวิต 51 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 6,094 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 6,092 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,150,411 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.9

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,105,105 ราย กำลังรักษา 70,775 ราย และมีผู้เสียชีวิต 51 ศพ.