โควิดวันนี้ (14 พ.ค.) ยอดติดเชื้อลดต่ำกว่า 7 พันราย เสียชีวิต 54 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อรวม 6,736 ราย ยอดเสียชีวิต 54 ราย ขณะที่ยอด ATK รวม 6,651 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 6,736 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,144,317 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,333 ราย เสียชีวิต 54 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8 ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK รวม 6,651 ราย

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยัน 520,278,041 ราย กลับบ้านแล้ว 474,895,523 ราย ยังรักษาใน รพ. 39,096,035 ราย และเสียชีวิต 6,286,483 ราย