ราคาน้ำมันวันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (25 พ.ย.) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ข่าววันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด (14 พฤษภาคม 2565)กลุ่มราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล การปรับราคาน้ำมันเท่าไหร่? เช็กราคาน้ำมันกันเลย

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 48.76 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เชลล์
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.39 บาท/ลิตร