ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูง โควิดวันนี้ 13 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 พันราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,779 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,137,581 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,286 ราย เสียชีวิต 56 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 7,779 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 7,777 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,137,581 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,277 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.1

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 9,286 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,087,291 ราย กำลังรักษา 75,864 ราย และมีผู้เสียชีวิต 56 ศพ.