“ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด 12 พ.ค.2565 จาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ปรับลดราคา

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 48.76 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.39 บาท/ลิตร