ยอดฉีดวัคซีนวันนี้ 134.9 ล้านโดส ฉีดได้เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ 146,657 โดส

รายงานยอดฉีดวัคซีนวันนี้ สะสมแล้ว 134,938,480 โดส มีผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่วานนี้เพิ่ม 146,657 โดส ส่วนยอดเข็มที่ 3 สะสมแล้ว 26,774,497 ราย คิดเป็น 38.5% ของประชากร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยผลการฉีดวัคซีน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนยอดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564-10 พ.ค. 2565 รวมสะสมอยู่ที่ 134,938,480 โดส

เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 56,436,889 ราย

คิดเป็น 81.1% ของประชากร
เข็มที่ 2 สะสมแล้ว 51,727,094 ราย คิดเป็น 74.4% ของประชากร
เข็มที่ 3 สะสมแล้ว 26,774,497 ราย คิดเป็น 38.5% ของประชากร