“โควิดวันนี้” ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

“โควิดวันนี้” (10 พ.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม ATK 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

“โควิดวันนี้” (10 พ.ค.2565) สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 185 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,576 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 297 ราย

“โควิดวันนี้” 10 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 185 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,576 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,012,181 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,137 คน (อัตราป่วย 112.33 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 4 ราย (0.40 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,946,388 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 861 คน (อัตราป่วย 44.24 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 10 ราย (0.51 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.15 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 127,930 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 254,755 คน รวม 382,685 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 580 คน (อัตราป่วย 151.56 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 13 ราย (3.40 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.31 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 11 ราย (2.87 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 4 ราย

รายที่ 1 พบประวัติการรับวัคซีน 4 เข็มเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2565
รายที่ 2 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564
รายที่ 3 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564
รายที่ 4 ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ไม่พบประวัติการรับวัคซีน อายุ 80 ปี สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอด