ตัวเลขลดลง โควิดวันนี้ 9 พ.ค. ยอดผู้ติดเชื้อ 6 พันราย ดับ 55 ศพ

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,488 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,107,903 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,755 ราย เสียชีวิต 55 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 6,488 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 6,484 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,107,903 ราย

สำหรับรายงานยอดจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,522 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 20 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 18.7

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 12,755 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,048,744 ราย กำลังรักษา 84,957 ราย และมีผู้เสียชีวิต 55 ศพ.