เสียชีวิตอีก 54 คน โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,081 ราย ATK 10,055 ราย

ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,279 ราย เสียชีวิตอีก 54 คน โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,081 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย / ATK 10,055 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รวม 8,081 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,077 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,101,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 10,055 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,588 ราย หายป่วยสะสม 2,035,989 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,279 ราย เสียชีวิต 54 ราย

ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งว่า เนื่องจากทางระบบ co-ward อยู่ระหว่างปรับปรุง จึงยังไม่สามารถแสดงผลผู้ป่วยอาการหนักและ ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งอัตราครองเตียงได้ในขณะนี้