“โควิดวันนี้” ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 2,325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

“โควิดวันนี้” (7 พ.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม ATK 2,325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

“โควิดวันนี้” (7 พ.ค.2565) สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 260 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,065 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 292 ราย

“โควิดวันนี้” 7 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 260 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,065 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,008,279 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 868 คน (อัตราป่วย 86.09 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,941,347 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 621 คน (อัตราป่วย 31.99 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 8 ราย (0.41 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 1 ราย (0.05 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 131,124 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 256,602 คน รวม 387,726 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 436 คน (อัตราป่วย 112.45 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 10 ราย (2.58 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.29 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 9 ราย (2.32 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีน 3 เข็มเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2565)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย

รายที่ 1 อายุ 68 ปี พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564
รายที่ 2 อายุ 59 ปี ไม่พบประวัติการรับวัคซีน