ยอดต่ำกว่าหมื่นต่อเนื่อง โควิดวันนี้ 4 พ.ค. ผู้เสียชีวิต 82 ศพ

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,288 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,067,389 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,119 ราย เสียชีวิต 82 ศพ

ระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 9,288 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,268 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,067,389 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.4

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 19,119 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,984,816 ราย กำลังรักษา 108,654 ราย และมีผู้เสียชีวิต 82 ศพ.