“ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด 29 เม.ย.2565 จาก 4 ปั๊ม ขึ้นราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 29 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 47.06 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 29 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 29 เมษายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.14 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.98 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.25 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 30.34 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 30.34 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.34 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.79 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.79 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 29 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 47.56 บาท/ลิตร