ข่าวโควิดวันนี้ 10 อันดับติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กรุงเทพฯนำโด่ง 3,225 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อยู่ในภาคอีสาน 5 จังหวัด พบติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1,000 รายเพียงจังหวัดเดียว กรุงเทพฯนำโด่ง 3,225 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,238,061 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 155,910 ราย  อาการหนัก 1,818 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 815 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,053,751 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 16,782 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 28,400 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,238,061 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 155,910 ราย อาการหนัก 1,818 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 815 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,053,751 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 16,782 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 28,400 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 3,225 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 287,464 ราย

2.ขอนแก่น 480 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 47,911 ราย

3.ศรีสะเกษ 475 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 26,657 ราย

4.ชลบุรี 467 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 104,162 ราย

5.บุรีรัมย์ 462 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 41,013 ราย

6.สมุทรปราการ 407 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 93,207 ราย

7.อุบลราชธานี 365 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 33,171 ราย

8.นครราชสีมา 343 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 42,566 ราย

9.นครปฐม 327 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 42,651 ราย

10.ฉะเชิงเทรา 325 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 37,631 ราย