ตายอีก127คน โควิดวันนี้ ป่วยเพิ่ม 14,437 ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 11,396 ราย

ทะลุ2ล้านป่วยสะสม เสียชีวิตอีก 127 คน โควิดวันนี้ ป่วยเพิ่ม 14,437 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 11,396 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 28 เมษายน 2565 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 รวม 14,437 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 14,360 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 77 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,000,573 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ติดเชื้อเข้าข่าย / ATK 11,396 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 18,509 ราย หายป่วยสะสม 1,868,475 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 158,768 ราย เสียชีวิต 127 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,827 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.1