ผู้เสียชีวิตยังสูง โควิดวันนี้ 27 เม.ย. ยอดติดเชื้อใหม่ 1.4 หมื่นราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,986,136 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,919 ราย เสียชีวิต 125 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 14,816 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 71 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,986,136 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,822 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.1

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 18,919 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,849,966 ราย กำลังรักษา 162,967 ราย และมีผู้เสียชีวิต 125 ศพ.