ยอดเสียชีวิตยังสูง โควิดวันนี้ 26 เม.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่อง

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,971,249 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,072 ราย เสียชีวิต 120 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 13,759 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 57 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,971,249 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,825 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.3

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 21,072 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน  1,831,047 ราย กำลังรักษา 167,124 ราย และมีผู้เสียชีวิต 120 ศพ.