โควิดวันนี้ 25 เม.ย. ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 1.4 หมื่นราย เสียชีวิตยังสูงต่อเนื่อง

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,994 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,809,975 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,524 ราย เสียชีวิต 124 ศพ

ระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 14,994 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 14,951 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 43 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,957,433 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,876 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.5

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 23,524 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,809,975 ราย กำลังรักษา 174,500 ราย และมีผู้เสียชีวิต 124 ศพ.