ยอดเสียชีวิตสูงต่อเนื่อง โควิดวันนี้ 24 เม.ย. พบติดเชื้อรายใหม่ 1.7 หมื่นราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,784 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,786,451 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,846 ราย เสียชีวิต 126 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 17,784 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 17,706 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 78 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,942,439 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,929 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 25 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.5

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 22,846 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,786,451 ราย กำลังรักษา 183,154 ราย และมีผู้เสียชีวิต 126 ศพ.