ยอดไม่ลด โควิดวันนี้ 23 เม.ย. ดับพุ่ง 129 ศพ ผู้ติดเชื้อกว่า 2 หมื่นราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,052 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,924,655 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,361 ราย เสียชีวิต 129 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 20,052 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 20,004 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 48 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,924,655 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,962 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 25 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.0

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 22,361 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,763,605 ราย กำลังรักษา 188,342 ราย และมีผู้เสียชีวิต 129 ศพ.