เสียชีวิต 128 ศพ โควิดวันนี้ 22 เม.ย. ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,904,603 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,826 ราย เสียชีวิต 128 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 21,717 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 91 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,904,603 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,985 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.3

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 19,826 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,741,244 ราย กำลังรักษา 190,780 ราย และมีผู้เสียชีวิต 128 ศพ.