ราคาน้ำมันวันนี้ 21 เมษายน 2565 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุดลิตรละกี่บาทแล้ว

เช็กราคาน้ำมันวันนี้ 21 เม.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล ล่าสุดราคาลิตรละกี่บาทแล้ว จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

รายงานการอัปเดตราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุด จากเว็บไซต์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ เว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีราคาดังนี้

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก”
แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 39.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 38.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 37.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 31.24 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 อยู่ที่ 35.96 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.”
ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 35.96 บาท/ลิตร

ดีเซล S B7 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 46.46 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 31.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เชลล์”
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.58 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.85 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 36.39 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 36.39 บาท/ลิตร