เสียชีวิตสูงต่อเนื่อง โควิดวันนี้ 20 เม.ย. ยอดติดเชื้อรายใหม่แตะ 2 หมื่นราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,455 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,860,864 ราย หายป่วยกลับบ้าน 25,933 ราย เสียชีวิต 128 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 20,455 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 20,361 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 94 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,860,864 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,049 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 27 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.1

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 25,933 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,696,799 ราย กำลังรักษา 191,743 ราย และมีผู้เสียชีวิต 128 ศพ.