โควิดวันนี้ (18 เม.ย.) รายใหม่ 16,994 คน ATK อีก 8,276 คน

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดเบื้องต้นวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 16,994 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK วันนี้ที่ 8,276 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 124 ราย

วันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า พบรายใหม่รวม 16,994 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 16,918 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 76 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,823,518 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 25,910 ราย หายป่วยสะสม 1,645,939 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 205,514 ราย และเสียชีวิต 124 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,123 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 28 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 26.7

ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK วันนี้ที่ 8,276 ราย สะสม 1,389,857 ราย กำลังรักษา 205,514 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 53,766 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 151,748 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 2,123 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 939 ราย