“อุณหภูมิวันนี้” เช็กพื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด – PM2.5 – พายุฝนฟ้าคะนอง

เช็ก “อุณหภูมิวันนี้” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. แบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด และ พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM2.5)

เช็ก “อุณหภูมิวันนี้” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. แบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด และ พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับ พื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ประกอบด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร
นครพนม
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
อำนาจเจริญ
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

ภาคกลาง

สระแก้ว
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด

ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ)
ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน)
ตาก (อ.เมืองฯ)
นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ)
ภาคกลาง

ชัยนาท (อ.เมืองฯ)
กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ)

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาคเหนือ
เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย เชียงของ)
เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ แม่แจ่ม)
ลำปาง (อ.เมืองฯ แม่เมาะ)
น่าน (อ.เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
แพร่ (อ.เมืองฯ) พะเยา (อ.เมืองฯ)
อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ)
พิษณุโลก (อ.เมืองฯ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคาย (อ.เมืองฯ)
บึงกาฬ (อ.เมืองฯ)
อุดรธานี (อ.เมืองฯ)
ขอนแก่น (อ.เมืองฯ)
อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)
ภาคกลาง

ลพบุรี (อ.เมืองฯ)
สระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ)