ล่าสุด อีแวน โม๊บลี่ย์ เป็นผู้เล่นที่ต้องเข้ารับการกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19

อีแวน โม๊บลี่ย์ เป็นผู้เล่นคนล่าสุดที่ต้องเข้ารับการกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19