แพทย์อินเดียเตือน ใช้ขี้วัวทาตัวไม่ช่วยป้องกันโควิด เสี่ยงติดโรคอื่นซ้ำ

89

covid-19 India

แพทย์อินเดียเตือน ใช้ขี้วัวทาตัวไม่ช่วยป้องกันโควิด เสี่ยงติดโรคอื่นซ้ำ

แพทย์ในอินเดียเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ขี้วัวทาตัวหลังแห่กันทำ เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ โดยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลและยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคอื่น ๆ

covid-19 India

คนอินเดียแห่ใช้ขี้วัวทาตัวตามวิธี “การบำบัดด้วยมูลวัว” โดยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถต่อต้านการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้

ในศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ธิ์ของชีวิต ชาวฮินดูใช้ขี้วัวและฉี่ของวัวมาใช้ในการรักษาโรค และประกอบพิธีกรรมทางศาสนามายาวนาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์สงเคราะห์วัวชานเมืองอาห์เมดาบัด ในรัฐคุชราต

covid-19 India

ดร.จา จายาลาล (Dr. JA Jayalal) ประธานสมาคมการแพทย์แห่งชาติของอินเดีย ได้ออกมากล่าวเตือนว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่า ขี้หรือฉี่ของวัวสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ได้ แต่อาจเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือการติดเชื้อโรคที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้

covid-19 India

อย่างไรก็ตาม แพทย์ในอินเดียออกมาเตือนว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามูลหรือปัสสาวะวัวสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้ อีกทั้งยังเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือการติดเชื้อโรคที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คน