แชร์สนั่นบอร์ดบริหาร อบจ.สมุทรปราการ ตู่ นันทิดา ตั้งลูกสาวนั่งเก้าอี้เลขาฯ

ตู่ นันทิดา

   โลกโซเชียลได้มีการแชร์ทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม หรือ น้องเพลง ลูกสาวนั่งตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

    ทั้งนี้ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระบุว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ จำนวนรวมกันไม่เกิน 5 คน

ตู่ นันทิดา ดราม่า
เพลง ชนม์ทิดา