“แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของวังศิลาแลง

“แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของวังศิลาแลง

วังศิลาแลง แหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบความแปลกของธรรมชาติทางธรณีวิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน ช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพราะลำน้ำกูนจะไหลน้อย ทำให้ลงไปถ่ายรูป หรือเล่นน้ำด้านล่างได้ แต่ถ้ามาช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ลำน้ำกูนจะไหลเยอะ และ เป็นสีแดงไม่เหมาะกับการลงไปในลำน้ำอย่างยิ่ง


     “วังศิลาแลง” เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของจังหวัดน่าน ที่สามารถเห็นรอยเลื่อนได้ ชัดเจนจากการกัดเซาะของลำน้ำกูนที่ไหลผ่านตามแนวรอยเลื่อนย่อยของรอยเลื่อนปัว จากข้อมูลพบว่ารอยเลื่อน ย่อยนี้ไม่มีพลังแล้ว แต่ว่าตั้งฉากกับรอยเลื่อนปัวที่ยังมีพลังอยู่

     ลักษณะทางภูมิภาคที่วังศิลาแลง มีซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอย ของกระแสน้ำ เกิดเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติคล้ายๆ Grand Canyon ที่ยิ่งใหญ่ในต่างประเทศ มันจึงได้รับ ฉายาว่าเป็น แกรนด์แคนยอนเมืองปัว