เสียชีวิตยังสูง 128 ศพ โควิดวันนี้ 17 เม.ย. ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 2 หมื่น

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,775 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,806,524 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,545 ราย เสียชีวิต 128 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 17,775 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 17,693 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 82 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,806,524 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,079 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 27 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 26.5

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 24,545 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,620,029 ราย กำลังรักษา 214,554 ราย และมีผู้เสียชีวิต 128 ศพ