เสียชีวิตพุ่งต่อเนื่อง โควิดวันนี้ 14 เม.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ยังสูง 2.4 หมื่นราย

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,134 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,749,568 ราย หายป่วยกลับบ้าน 26,997 ราย เสียชีวิต 115 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 24,134 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 24,009 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 125 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,749,568 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,993 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.7

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 26,997 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,548,295 ราย กำลังรักษา 229,704 ราย และมีผู้เสียชีวิต 115 ศพ.