เปิด 5 ขั้นตอนรับเงินชดเชย CV-19

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ระบุว่ากระทรวงแรงงานสรุปผลกระทบรอบใหม่ทำให้กิจการต้อ งถูกหยุดดำเนินงานไปเกือบ 6,098 รายส่งผลกระทบให้ผู้ใช้แรงงานเลิกจ้างกว่า 103,800 ราย โดยทางสนง.ประกันสังคมต้องทำการจ่ายเงินประกัน ช่วงว่างงานให้ครึ่งหนึ่งของรายได้โดยประเมินจากเงินเดือน 15,000 บาทในระยะ3เดือนซึ่งต้องใช้จำนวนเงินช่วยเหลือ2,321,000,000 บาทระเบียบการผู้ประกันตนยื่นรับเงินช่วยเหลือชดเชยสรุปได้ 5 ข้อ

1.เข้า website ประกันสังคมหรือwww.sso.go.thและกดดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มคำร้อง

2.ใส่หม ายเลขเบอร์มือถือกับหมายเลขบัญชี ให้ถูกต้อง

3.โดยจะให้นายจ้างทำหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีรัฐสั่งปิดและกรณีกักตัวจากนั้นให้บันทึกในระบบE-sevice

4.และทำการส่งหนังสือรับรองไปทางไปรษณีย์ณสนง.ประกันสังคมของพื้นที่

5. สนง.ประกันสังคมจะตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการโอนเงินทำการโอนเงินเข้าระบบบัญชีธนาคารของลูกจ้างประมาณ5วันทำการ

โดยท่านก็ยังเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคม (www.sso.go.th)และเบอร์โทรศัพย์สายด่วนประกันสังคมเบอร์ติดต่อ1506ได้ทุกวัน