เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศ งด จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศ งดสงกรานต์

เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ออกมาประกาศ งดสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบัน ยังปรากฏว่าพบการติด CV19 ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในลักษณะกลุ่ม

ก้อนภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐมงดเล่นน้ำสงกรานต์

ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เทศบาลเมืองเมืองปทุมธานีมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ ที่จำเป็น

เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ