เกาะสมุยเปิดฉีดวัคซีนเข็มแรก ชาวบ้าน ชาวต่างชาติหลายพันคนแห่

เกาะสมุยฉีดวัคซีน

   ผู้สื่อข่าวภูมิภาครายงาน วันนี้ 28 มิ.ย 64 ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยและนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย อสม.ได้ร่วมกันเปิดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้าน ที่ประกอบไปด้วยแรงงานชาวเมียนมา แรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา ที่เป็นแรงงานในอำเภอเกาะสมุย และได้ลงทะเบียน ตรวจสอบประวัติทำข้อมูล เพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

   โดยบรรยากาศในพื้นที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แน่นเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าว ที่นายจ้าง นำมารอตรวจสอบประวัติ และนั่งรอเรียกชื่อ เพื่อทำการวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความดัน เพื่อทำการรับการฉีดวัคซีน เข็มแรกของวัคซีนเเอสตร้าเซนิก้า ที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายจัดสรรมาให้ อำเภอเกาะสมุย ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว

ให้แรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งเกาะเพื่อทำการเปิดประตูเมืองเกาะสมุย สมุย พลัด โมเดล เพื้อรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2564 นี้

   บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าว จำนวน มากมาทำการรอรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ซึ่งในจุดบริการที่ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้กระจายวัคซีนทำการบริการฉีดเฉพาะชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 จุด ประกอบไปด้วยจุดที่ 1 ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย และจุดที่ 2 ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เท่านั้

สำหรับที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้เพิ่มกำลังแพทย์พยาบาล เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 2,000 คน ในวันนี้