สั่งปิด “อ่าวพังงา” ชั่วคราว 22 – 30 เม.ย. 64 นี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

สั่งปิด “อ่าวพังงา” ชั่วคราว 22 – 30 เม.ย. 64 นี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดพังงาได้มีการประกาศสั่งปิดหลายสถานที่ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งรวมไปถึง “อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา” ที่มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพังา ยังคงเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด