ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 14 เม.ย.2565 เช็คกลุ่มเบนซิน ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 14 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 14 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 14 เมษายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.39 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.39 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 14 เมษายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 46.16 บาท/ลิตร