ราคาซีโนฟาร์มเข็มละเท่าไหร่ บอกเลยไม่ธรรมดา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เพจ WorkpointTODAY ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาด ราคาวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ จะไม่เกินเข็มละ 1,000 บาท และขายในราคาเดียวกันทั่วประเทศ

วันที่ 28 พ.ค. 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวั คซี น C V-19 ทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ โดยความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า

สำหรับวั คซี น ทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ที่เบื้องต้นจะมีการนำเข้ามาประมาณ 1 ล้านโดส ภายในเดือน มิ.ย. นี้ และกระจายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวั คซี นรองรับสำหรับผู้ที่ฉีดนั้น จะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศ คาดว่าราคาของวั คซี นจะอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเข็ม แต่จะต้องมีการประเมินราคาเพิ่มเติมอีกครั้ง เพราะต้องรอปริมาณที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะไม่หนีกันมากนัก

โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า ขณะนี้มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดต่อขอซื้อราว 3 แสนโดส และกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนหนึ่ง แต่ยังมีรายอื่นๆด้วย

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา “หลักๆ หากเอกชนรายใดจะซื้ อไปฉีด จะต้องมีการควบคุมราคา เราเน้นเพื่อประชาชน ส่วนสถานที่ฉีด หากเป็นที่ราชวิทยาลัยฯ ก็ต้องแยกชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะปนกับส่วนที่ฉีดฟรีจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ขอย้ำในเรื่องราคานั้น ราชวิทยาลัยฯ ไม่หวังกำไร” ศ.นพ.นิธิ กล่าว

พร้อมทั้ง ย้ำวั คซี นซิโนฟาร์ม เป็นวั คซี นตัวเลือก หรือ วัคซี นทางเลือก ที่ราชวิทยาลัยฯ จัดหามาโดยใช้งบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งจะไม่ปนกันกับวั คซี นที่รัฐบาลจัดให้ฟรีสำหรับประชาชน จะแยกกันชัดเจน และจะมีการศึกษาข้อมูลว่า ในอนาคตจะมีวัคซีนชนิดใดที่เหมาะสมกับเ ชื้ อที่ระบ าดในขณะนั้น ทางราชวิทยาลัยฯ จะติดต่อนำเข้าวัคซีนมาเพิ่มเติมต่อไป