รถไฟตกราง ย่านสถานีกรุงเทพ

รถไฟตกราง กรุงเทพ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รถไฟตกราง กรุงเทพวันที่ 16 ก.พ.64 เวลาประมาณ 19.40 น.ขณะทำสับเปลี่ยนเพื่อทำขบวน 283 กรุงเทพ-พลูตาหลวงเทียบชานชาลา6ได้มีสับเปลี่ยนเพื่อตั้งริ้วขบวน 67 กรุงเทพ-อุบลราชธานีจะเทียบชานชาลา9ในเวลาใกล้เคียงกันส่งผลให้ขณะถอยขบวนรถเบียดกัน ริ้วขบวน 283 บชส.ตกราง1คันและริ้วข.67บนท.ป.ตกราง 2 คัน บริเวณรางที่ 25-26ย่านสถานีกรุงเทพไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่กีดขวางการเดินรถ