พัฒนาคลองคอต่อ เป็นคลองต้นแบบ ปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นจะได้หมดไป

พัฒนาคลองคอต่อ เป็นคลองต้นแบบ

พัฒนาคลองคอต่อ เห็นผู้แทนลงพื้นที่ทำงาน สร้างสรรค์สิ่งดีดี พวกเราก็ดีใจ บ้านเราจะได้มีอะไรสวยๆ งามๆ มากยิ่งขึ้น

นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองคอต่อ หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ หนึ่งใน โครงการคลองสวยน้ำใส ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นคลองต้นแบบให้กับคลองอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับคลองคอต่อ มีปัญหาเรื่องขยะในลำคลอง และคลองมีความตื้นเขินมานาน เวลาน้ำขึ้น-น้ำลง น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวก ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

หลังจากนั้น นายสมควรฯ ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวชุมชนเห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองคอต่อ ต้องการให้มีตลาดชุมชน มีพื้นที่ขายของ เพราะในชุมชนมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น กะปิ อาหารทะเลต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยประธานสภาอบจ.สมุทรปราการ จะได้นำเรื่องดังกล่าวไปเสนอกับฝ่ายบริหาร และจะผลักดันการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการให้กับประชาชน ในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป